คําแนะนําในการอัปเดตและกู้คืน BIOS Intel® NUC Compute Element

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055729

09/02/2021

หมาย เหตุ
 • ไฟล์อัปเดต BIOS ทั้งหมดIntel® NUC Compute Elementมีอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด
 • คําแนะนําการอัปเดตยังมีอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

  คําแนะนําการอัปเดต BIOS® NUC Computed Elements (PDF)PDF icon
  ขนาด: 777KB
  วันที่: กุมภาพันธ์ 2021

  หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid*

 • ไม่แนะนาให้ปรับลดรุ่น BIOS ไปเป็นรุ่นก่อนหน้า BIOS รุ่นก่อนหน้าอาจไม่รองรับการแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดตความปลอดภัยที่วิกฤติ หรือสนับสนุนการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน
 • รูปภาพทั้งหมดในตัวอย่างที่ใช้ในคําแนะนํานี้ใช้เพื่อประกอบการภาพประกอบเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกไฟล์ BIOS ที่ถูกต้องIntel® Compute Cardของคุณ
 • หากกระบวนการอัปเดต BIOS ถูกขัดจังหวะ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สามารถปกติได้ Intel ขอแนะนาให้ทากระบวนการนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีการจ่ายพลังงานอย่างคงที่ (ขอแนะนาให้ UPS)

หลังจากอัปเดต BIOS แล้ว Intel ขอแนะนาขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. กด F2ขณะเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นของ BIOS
 3. ปรับแต่ง การตั้งค่า BIOS ใดๆ ก็ได้ หากต้องการ (เลือกได้)
 4. กด F10เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

คลิก หรือที่วิธีการเพื่อดูรายละเอียด:

อัปเดต Express BIOS
 1. ดาวน์โหลด และ บันทึก ไฟล์อัปเดต Express BIOS ( EBU.exe) ไปยังไดเร็กทอรี่ชั่วคราวบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ตัว อย่าง เช่น:

   

 2. ดับเบิลคลิกที่ * ไฟล์ EBU.exe เพื่อเรียกใช้การอัปเดต Express BIOS

 3. กล่องโต้ตอบสั่งปรากฏขึ้น กด Y เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์และเริ่มการอัปเดต

  Command dialog appears

 4. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait 2-5 minutes for the update to complete

 5. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะบูตกลับเข้าสู่ Windows
อัปเดต F7

F7 BIOS Flash Update ช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS ของระบบในระหว่างกระบวนการบูตและก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลดได้

 1. ดาวน์โหลด และ บันทึก การกู้คืน BIOS แบบสองต่อหนึ่ง (.cap) ไปยังอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Recovery BIOS capsule

 2. เสียบ อุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
 3. เริ่ม Intel NUC ระหว่างการบู๊ต เมื่อ F7 พร้อมต์จะปรากฏขึ้น กด F7 เพื่อเข้าสู่เครื่องมืออัปเดตแฟลช BIOS

   

 4. เลือก อุปกรณ์ USB และ กด ป้อน.

  Select the USB device

 5. เลือก โดย .cap ไฟล์และ กด ป้อน

  Select the cap file

 6. ยืนยันว่าคุณต้องการอัปเดต BIOS ด้วย กด ป้อน.

  Confirm you want to update the BIOS

 7. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait 2-5 minutes for the update to complete

 8. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะบูตกลับเข้าสู่ Windows
อัปเดตจากเมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

การอัปเดตเมนูเปิด/ปิดเครื่องจะช่วยให้คุณสามารถอัปเดตIntel Compute Card BIOS ในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นและก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลด

 1. ดาวน์โหลด และ บันทึก BIOS การกู้คืน (.cap) ไปยังอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Download and save the BIOS update file

 2. เสียบ อุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของ Intel NUC เมื่อปิดเครื่องอยู่ (ไม่ได้อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือโหมดสลีป
 3. กด กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้สามวินาทีแล้วปล่อยก่อนที่จะถึงการปิดเครื่อง 4 วินาที เมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปรากฎขึ้น (ตัวเลือกบนเมนูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น Intel NUC)

  Power Button Menu

 4. กด F7เพื่อเริ่มต้นการอัปเดต
 5. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

  Select the USB device

 6. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะบูตกลับเข้าสู่ Windows
อัปเดตด้วย UEFI Shell

ยูทิลิตี้อัปเดต UEFI Flash BIOS ช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS จาก EFI Shell ได้

 1. ดาวน์โหลด ไฟล์อัปเดต UEFI Flash BIOS (*. UEFI.zip). ตัว อย่าง เช่น:

  Download the UEFI Flash BIOS Update file

 2. คลิ กสอง ครั้ง *. UEFI.zip เพื่อแตกไฟล์

  Double click the ZIP

 3. คัดลอก ไฟล์ iFlashV Efi64.efi และ .cap ไปยังอุปกรณ์ USB
 4. เชื่อมต่อ ไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ตใน Intel NUC
 5. ตั้ง ค่า คอน ฟิก BIOS ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายเพื่อบูตไปยัง EFI Shell:
  1. กด F2ขณะเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. ไปที่ Boot > Secure Boot
  3. ปิดใช้งาน Secure Boot หากเปิดใช้งาน
  4. ไปที่ Boot > Boot Priority
  5. เปิดใช้งาน Internal UEFIShell
  6. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่า BIOS
 6. กด F10ขณะบู๊ตเพื่อเปิดเมนูการบู๊ต
 7. เลือก UEFI: Built-in EFI Shell.

  Select UEFI Built in EFI Shell

 8. เปลี่ยนไดเรกทอรีปัจจุบันเป็นแฟลชไดรฟ์ USB โดยป้อน command fsX:โดยที่ X คือหมายเลขไดรฟ์ของแฟลชไดรฟ์ USB จากรายการการแมปอุปกรณ์ ตัวอย่าง: หากไดรฟ์ USB ของคุณคือ fs0 ให้พิมพ์fs0: แล้วกด Enter
 9. ที่พรอมต์สั่ง ชนิด iFlashV Efi64.efi XXX.cap /P /B /ไม่ระบุ /MEUL, โดยที่ XXX.cap คือชื่อไฟล์ของไฟล์ .cap และ กด ป้อน.

  Command prompt

 10. กด Yเพื่อเริ่มการอัปเดต
 11. รอให้การอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์

  BIOS update process status window

 12. เครื่องคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ตเมื่อเสร็จสิ้น
 13. ตั้ง ค่า BIOS กลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิม:
  1. รี สตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. กด F2 ขณะเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  3. ไปที่ Boot > Boot Priority
  4. ปิดใช้งาน Internal UEFIShell
  5. ไปที่ Boot > Secure Boot
  6. เปิดใช้งาน Secure Bootหากเปิดใช้งานตั้งแต่แรก
  7. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่า BIOS
การกู้คืน Bios - เมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

การกู้คืน BIOS โดยเมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

 1. ดาวน์โหลด และ บันทึก ไฟล์ Recovery BIOS ไปยังอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Save the Recovery BIOS file

 2. คัดลอก ไฟล์กู้คืน (*.cap) ไปยังอุปกรณ์ USB
 3. เสียบ อุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายขณะที่เครื่องปิดอยู่
 4. กดค้างไว้ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 3 วินาทีแล้วปล่อย เมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปรากฎขึ้น

  Power Button menu

 5. กด F4เพื่อเริ่มการกู้คืน BIOS
 6. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้กระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์
 7. เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดลงเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ หรืออาจแจ้งให้คุณปิดเครื่อง
 8. ถอด อุปกรณ์ USB
 9. รี สตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
การกู้คืน Bios - สวิตช์ความปลอดภัย
หมาย เหตุการกู้คืน BIOS โดยใช้จัมเปอร์ความปลอดภัยของ BIOS จะล้างคีย์ Trusted Platform Module (TPM), คีย์ Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) และคีย์การคุ้มครองเนื้อหาดิจิทัลที่มีแบนด์วิดธ์สูง (HDCP) คีย์เหล่านี้จะไม่ถูกกู้คืนหลังจากการกู้คืน BIOS
 1. ดาวน์โหลด และ บันทึก ไฟล์ Recovery BIOS (.cap) ไปยังอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Save the Recovery BIOS file

 2. คัดลอก ไฟล์กู้คืน (*.cap) ไปยังอุปกรณ์ USB
 3. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ถอดสาย อแดปเตอร์ AC
 4. เปิด และย้ายสวิตช์ไปที่ส่วนประกอบประมวลผล NUC ไปที่ตําแหน่ง "การกู้คืน" ตามภาพด้านล่าง (ดู ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดรวมถึงการตั้งค่าสวิตช์และการกําหนดค่า)

  Recovery position

 5. เสียบ อุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายแล้วเปิดเครื่อง
 6. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้กระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์
 7. เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดลงเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ หรืออาจแจ้งให้คุณปิดเครื่อง
 8. ถอด อุปกรณ์ USB
 9. ย้าย สวิตช์ไปที่ตําแหน่ง "ปกติ"
 10. ปิด แชสซี
 11. รี สตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์