เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 8 ประมวลองค์ประกอบที่จำเป็น

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055727

09/12/2019

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC 8 CM8PCB4R ขององค์ประกอบที่จำเป็นในการประมวล CM8CCB4R: