เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 8 องค์ประกอบการประมวลผลที่จําเป็น

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055727

27/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 8 Essential Compute Elements CM8PCB4R และ CM8CCB4R: