เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 8 Pro Compute Element

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055726

27/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 8 Pro Compute Elements CM8v7CB8N, CM8i7CB8N, CM8v5CB8N, CM8i5CB8N และ CM8i3CB4N: