เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 8 Pro ประมวลองค์ประกอบ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055726

09/12/2019

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC 8 Pro CM8v7CB8N ขององค์ประกอบ CM8i7CB8N, CM8v5CB8N, CM8i5CB8N และ CM8i3CB4N: