ข้อมูลด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ของส่วนประกอบ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055720

28/04/2021

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ การอัพเดทข้อมูลทางเทคนิค หรือ errata ของ Intel® NUC Elements ในตารางด้านล่าง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านเทคนิคเกิดขึ้น มีการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่

องค์ประกอบ® Intel® NUCข้อมูลด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบ® Intel® NUC 11 CM11Bv716W
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11IBi716W
ส่วนประกอบ® Intel® NUC 11 CM11Bv58W
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11IBi58W
ส่วนประกอบ® Intel® NUC 11 CM11IBi38W
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11YBC4W
ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาด: 874KB
วันที่: เมษายน 2021
ฉบับแก้ไข: 1.1
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8v7CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8i7CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8v5CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8i5CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8i3CB
ส่วนประกอบประมวลผลที่® Intel® NUC 8 CM8PCB
ส่วนประกอบประมวลผลที่® Intel® NUC 8 CM8CCB

ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาด: 860KB
วันที่: มีนาคม 2021
ฉบับแก้ไข: 1.2

 

Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ริกา
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABB
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABC
ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาด: 1.49 MB
วันที่: กรกฎาคม 2020
ฉบับแก้ไข: 1.3
Intel® NUC Pro Chassis Element CMCM2FB
Intel® NUC Pro Chassis Element CMCM2FBAV
ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาด: 1.69 MB
วันที่: ธันวาคม 2020
ฉบับแก้ไข: 1.1
Intel® NUC Pro Assembly Element CMA1BBข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาด: 697KB
วันที่: กรกฎาคม 2020
ฉบับแก้ไข: 1.1
Intel® NUC Assembly Element CMA2GBข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาด: 673KB
วันที่: เมษายน 2021
ฉบับแก้ไข: 1.0
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABA
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABB
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABC
ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาด: 1.59 MB
วันที่: กรกฎาคม 2020
ฉบับแก้ไข: 1.3
Intel® NUC Board Element CMB2GBข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาด: 673KB
วันที่: เมษายน 2021
ฉบับแก้ไข: 1.0
Intel® NUC Pro Board Element CMB1BBข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาด: 669KB
วันที่: กรกฎาคม 2020
ฉบับแก้ไข: 1.1