ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® NUC Element

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055720

16/02/2024

คุณสามารถค้นหาข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ การอัปเดตข้อมูลจําเพาะ หรือข้อผิดพลาดสําหรับองค์ประกอบ Intel® NUC ของคุณในตารางด้านล่าง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจําเพาะเกิดขึ้น เวอร์ชันใหม่จะได้รับการเผยแพร่

Intel® NUC Compute Element ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E - CMCN1CC ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ icon
ขนาด: 1.02 MB
วันที่: กรกฎาคม 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0