วิธีการค้นหาเวอร์ชัน Microcode ที่กำลังทำงานอยู่ในโปรเซสเซอร์ของคุณ

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055672

12/11/2019

Intel® Processor Identification Utility รายงานข้อมูล cpuid สำหรับโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งไว้ซึ่งอยู่ภายใต้แท็บข้อมูล cpuid ของเครื่องมือ

เวอร์ชัน microcode จะแสดงอยู่ในส่วนข้อมูล CPUID และเรียกว่า "การปรับปรุง CPU" ในภาพหน้าจอตัวอย่างด้านล่างเวอร์ชัน microcode คือ "๘๔" (บางครั้งเขียนเป็น 0x84)

 Intel Processor Identification Utility