เอกสารเผยแพร่ Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055628

19/01/2024

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) Agent เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนปลายทางไคลเอนต์ Intel® EMA Agent ช่วยไคลเอนต์ปลายทางเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Intel® EMA ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์ Intel® EMA จึงสามารถจัดการปลายทางผ่าน Intel® EMA Agent ได้

เลือก ภาษาเพื่อดู Intel® Endpoint Management Assistant บันทึกย่อประจํารุ่น

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF