ข้อผิดพลาด Blue screen หลังจากอัปเดตเป็น Windows * 10 เวอร์ชั่น๑๙๐๙ (๒๐๑๙อัปเดต) บนระบบที่มีแอปพลิเคชัน Intel Unite®ขยายการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการแสดงผล

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000055587

13/02/2020

แอปพลิเคชัน Intel Unite®สำหรับไคลเอนต์ Windows รุ่นเก่าอาจส่งผลกระทบต่อการเปิดตัว๒๐๑๙ของ Microsoft Windows® 10 (รุ่น๑๙๐๙)

ไดรเวอร์จอแสดงผลขยายแบบดั้งเดิมที่มาพร้อมกับแอ Intel Unite®สำหรับไคลเอนต์ Windows ก่อนเวอร์ชั่น3.3.176.13 อาจทำให้เกิดหน้าจอสีน้ำเงินเมื่อเริ่มต้น Windows เวอร์ชั่น๑๙๐๙

แอปพลิเคชัน Intel Unite®สำหรับ Windows 3.3.176.13 เวอร์ชันและรุ่นที่ใหม่กว่าไม่ได้รับผลกระทบเนื่องด้วยรุ่นเหล่านี้รวมถึงโซลูชันใหม่สำหรับจอแสดงผลแบบขยายเสมือน

Intel จะไม่รองรับไดรเวอร์สำหรับจอแสดงผลแบบขยายรุ่นเก่าที่มีอยู่ในเวอร์ชั่นก่อน3.3.176.13 อีกต่อไป ลูกค้าที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์รุ่นเก่าสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน Intel Unite®โดยไม่มีคอมโพเนนต์นี้หรืออัปเดตเป็นแอพที่ Intel Unite®รุ่นล่าสุดสำหรับไคลเอนต์ Windows คุณจะต้องอยู่ใน Windows 10 RS3 หรือรุ่นใหม่กว่าเพื่อใช้โซลูชันจอแสดงผลแบบใหม่ที่ขยายเพิ่มเติม

หากต้องการติดตั้งแอปพลิเคชัน Intel Unite®โดยไม่มีจอแสดงผลขยายแบบดั้งเดิม:

 1. ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Intel Unite®บนไคลเอนต์
  1. เปิดแผงควบคุม
  2. เลือก โปรแกรม แล้ว ถอนการติดตั้งโปรแกรม
  3. เลือก Intel Unite® จากรายการแล้วเลือก ถอนการติดตั้ง
  4. รี บูต
  หมาย เหตุนอกจากนี้คุณอาจจำเป็นต้องลบ Intel Unite จอแสดงผลแบบขยายหากมีอยู่
 2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Intel Unite®โดยไม่ใช้จอแสดงผลขยายแบบดั้งเดิม
  1. ดาวน์โหลด Intel Unite Client.msi ไปยังระบบท้องถิ่น
  2. เปิด พร้อมท์คำสั่ง และเปลี่ยนไดเรกทอรีเป็นตำแหน่งที่ตั้งของการติดตั้งไคลเอ็นต์
  3. เปิดใช้งานการติดตั้งโดยใช้แฟล็ก SKIP_EXTENDED_DISPLAY "Intel Unite ไคลเอนต์ msi" SKIP_EXTENDED_DISPLAY = 1