ข้อมูลการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC Element

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000055545

28/07/2022

ดูด้านล่างสำหรับข้อมูลการรับประกันเฉพาะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC Element

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

การรับประกันภายใต้เงื่อนไข

Intel เสนอการรับประกันแบบจำกัดเป็นระยะเวลาสามปีสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC Element ที่ซื้อจาก ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® การรับประกันนี้ครอบคลุมรายการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในกล่อง

ดูการรับประกัน
ทั่วโลกระยะสามปี (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 2.8 MB
วันที่: กรกฎาคม 2022
ออสเตรเลียระยะสามปี (อังกฤษ) (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 89 KB
วันที่: กันยายน 2020
หมายเหตุ จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการรับประกันพัดลมระบบ

ผู้ผลิตแชสซีอาจออกแบบกล่องหุ้มสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC Element ที่มีโซลูชันระบายความร้อนแบบพาสซีฟ เพื่อรองรับแชสซีแบบสั่งประกอบประเภทนี้ ผู้ผลิตแชสซีหรือผู้ประกอบระบบบางรายจะถอดพัดลมออกหรือใช้การฝังผลิตภัณฑ์ลงไป ในกรณีเหล่านี้ เป็นความรับผิดชอบผู้ผลิตแชสซีและผู้ประกอบระบบที่จะต้องแน่ใจว่าระบบที่ดัดแปลงนั้นระบายความร้อนได้เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในเอกสารด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ Intel การที่ไม่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ Intel NUC Element เย็นลงเพียงพอในกล่องหุ้มแบบสั่งประกอบนั้นจะทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ Intel เป็นโมฆะ

เราไม่แนะนำให้ใช้ Intel® NUC Extreme และ Pro Element กับโซลูชันระบายความร้อนแบบพาสซีฟ และผู้ผลิตแชสซีและผู้ประกอบระบบต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนโดยผู้ผลิตแชสซีรายอื่นในลักษณะนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้ผลิตเพื่อตรวจดูสถานะการรับประกันของอุปกรณ์นั้น

 

ก่อนที่คุณจะส่งคืนสินค้าที่มีตำหนิ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบหมายเลขการเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows* ของคุณ (ถ้ามี)

ตารางนี้จะอธิบายสิ่งที่ต้องส่งคืนและสิ่งที่ต้องเก็บไว้กับคุณ

ผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ต้องส่งคืน สิ่งที่ต้องเก็บไว้
NUC Compute Element
 • ส่งคืนเฉพาะ NUC Compute Element
 • ถ้าระบบของคุณมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC ติดตั้งไว้ ให้ทำการสำรองข้อมูลส่วนตัวของคุณจาก Intel NUC Element ที่มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC ไปยังสื่อจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ Intel ใช้เครื่องมือทำลายข้อมูลแบบใช้ซอฟต์แวร์เพื่อล้างข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของ Intel Compute Element ที่ส่งคืน เอกสารและไฟล์ต่างๆ ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ที่ส่งคืนจะสูญหาย
 • เก็บ NUC Chassis Element, NUC Assembly Element หรือแชสซีของบริษัทอื่นไว้
 • สายไฟและตัวติดปลั๊กไฟ (หากมี)
 • เก็บส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้ (ไดรฟ์ M.2, หน่วยความจำ)
NUC Chassis Element
 • ส่งคืนเฉพาะ NUC Chassis Element
 • เก็บ NUC Compute Element ไว้
 • เก็บส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้ (ไดรฟ์ M.2)
 • เก็บอุปกรณ์เสริมที่ให้มาในกล่องเอาไว้ (ขายึด VESA และสกรู อะแดปเตอร์ไฟ สายไฟ และตัวติดปลั๊กไฟ)
NUC Assembly Element
 • ส่งคืนเฉพาะ NUC Chassis Element
 • เก็บ NUC Compute Element ไว้
 • เก็บส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้ (ไดรเวอร์ M.2)
NUC Board Element
 • ส่งคืนเฉพาะ NUC Board Element
 • เก็บ NUC Compute Element ไว้
 • เก็บส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้ (ไดรเวอร์ M.2)

 

คำเตือน
Intel ไม่สามารถติดตามหรือส่งคืนส่วนประกอบที่ผู้ใช้เป็นผู้ติดตั้งไว้ ซึ่งรวมถึงรายการต่างๆ ที่รวมอยู่ในกล่องเมื่อส่งคืน ให้ถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล M.2 และโมดูลหน่วยความจำทั้งหมด (หากมี) ออกจาก Intel NUC Chassis/Board Element ของคุณก่อนที่จะส่งไปยังศูนย์การรับประกันของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองแอปพลิเคชันและข้อมูลทั้งหมดไว้แล้ว หากมี Intel จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรับประกัน

Intel NUC Element ที่ส่งไปเพื่อเปลี่ยนภายใต้การรับประกันต้องไม่มีสติกเกอร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Windows* หาก Intel NUC ของคุณมีสติกเกอร์ลิขสิทธิ์ของ Windows เราขอแนะนำให้คุณลอกออกจากแชสซีอย่างระมัดระวัง คุณสามารถถ่ายภาพตัวเครื่องเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตก่อนที่จะส่งคืนให้กับ Intel เพื่อเปลี่ยนสินค้าภายใต้การรับประกัน สติ๊กเกอร์ Microsoft Windows ไม่มีให้ในการเปลี่ยนทดแทน

แนวทางทั่วไป
 • สำรองโปรแกรมและข้อมูลทั้งหมดของท่านตามความเหมาะสม Intel ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการรับประกัน
 • ให้ดูอีเมลยืนยันสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่คุณควรเก็บไว้ Intel จะไม่เก็บชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใดๆ ไว้และไม่สามารถส่งคืนให้คุณได้
 • เขียนหมายเลขเคส RMA ของคุณที่ด้านนอกของกล่องและแนบสำเนาอีเมลยืนยันของคุณ
 • ตัวสินค้าทดแทนอาจไม่ได้รับการจัดส่งไปให้คุณในบรรจุภัณฑ์เดิมสำหรับขายปลีก  
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบรรจุหีบห่อ

หากคุณมีกล่องเดิมของสินค้านั้น คุณสามารถใช้กล่องนั้นเพื่อส่งคืนสินค้าได้:

 • หากกล่องนั้นไม่มีกันกระแทกของเดิม ให้ห่อสินค้าทุกด้านด้วยแผ่นกันกระแทกหรือวัสดุกันกระแทกที่คล้ายกันเพื่อทำให้กระชับพอดีและมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด 
 • บรรจุกล่องสินค้านั้นลงในกล่องที่แข็งแรงอีกชั้น โดยห่อด้วยพลาสติกกันกระแทก โฟมเม็ดกันกระแทก หรือวัสดุกันกระแทกที่คล้ายกันที่หนาอย่างน้อย 2 นิ้ว เพื่อทำให้กระชับพอดีและมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด 
 • คุณสามารถจัดหากล่องสำหรับใช้ด้านนอกที่มีขนาดเหมาะสมจากสถานที่รับส่งพัสดุในพื้นที่ของคุณหรือที่ทำการไปรษณีย์ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง 

หากคุณไม่มีกล่องเดิมของสินค้า:

 • ให้บรรจุผลิตภัณฑ์ลงในกล่องที่แข็งแรงพร้อมวัสดุบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมให้มากพอเพื่อป้องกันไม่ให้ขยับไปมาระหว่างการขนส่ง 
 • คุณสามารถจัดหากล่องสำหรับจัดส่งที่มีขนาดเหมาะสมจากสถานที่รับส่งพัสดุในพื้นที่ของคุณหรือที่ทำการไปรษณีย์ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง 

หากคุณส่งคืนสินค้ามากกว่าหนึ่งชิ้น ให้ปกป้องสินค้าแต่ละรายการด้วยพลาสติกกันกระแทก โฟมเม็ดกันกระแทก หรือวัสดุกันกระแทกที่คล้ายกันอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ขยับไปมาระหว่างการขนส่ง

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกันของคุณ และขอรับบริการสนับสนุนการรับประกัน