เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์สําหรับระบบที่ใช้ Intel® Server Board S2600BP,, S2600WF และ S2600ST

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055541

23/09/2021

ตารางเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ (FW)

ระบบที่ใช้ Intel® Server Board S2600WF

ระบบที่ใช้ Intel® Server Board S2600BPระบบที่ใช้ Intel® Server Board S2600ST

เวอร์ชั่น uEFI

เวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น uEFI

เวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น uEFI

เวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่นIntel® One Boot Flash (Intel® OFU)

เวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่นIntel® One Boot Flash (Intel® OFU)

เวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่นIntel® One Boot Flash (Intel® OFU)

เวอร์ชั่นล่าสุด

สําหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นเก่า โปรดดู รายการ เวอร์ชั่นอื่นๆ ใน หน้าดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุด โดยใช้ตัวอย่างด้านล่าง:
example image

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด BIOS ของเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดและแก้ไขปัญหาทั่วไป