ID บทความ: 000055520 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/10/2023

วิธีการปิดใช้งานพอร์ต USB ใน Intel® NUC6CAY

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการปิดพอร์ต USB ใน Intel® NUC6AY

คำอธิบาย

สามารถปิดใช้งานพอร์ต USB โดยไม่กระทบต่อพอร์ต RJ45 (LAN) หรือไม่

ความละเอียด
  1. เข้าถึง BIOS (ระบบอินพุต/เอาต์พุตพื้นฐาน) สําหรับ Intel® NUC โดยการ กดปุ่ม F2 ระหว่างการบู๊ต
  2. ไปที่ การตั้งค่าขั้นสูง ใน BIOS
  3. มองหาแท็บ อุปกรณ์ แล้วเลือก USB
  4. ปิดใช้งาน พอร์ต USB ที่ต้องการ
  5. บันทึกการตั้งค่าด้วยการกดปุ่ม F10
  6. เลือก ตกลง เพื่อรีสตาร์ต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้