ฉันจะป้องกันความเสียหายต่อเครื่องบินย้อนกลับได้อย่างไรเมื่อยกโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000055494

28/01/2020

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมีอะไรบ้าง

1U และ2U แร็คระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®และโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

วิธีเดียวที่คุณควรยกแชสซี

เมื่อยกแชสซีแล้วจะคว้าตัวแบบโดยด้านที่อยู่ในจุดกึ่งกลาง ไม่เคยอยู่ด้านหน้า

Always grasp the chassis by the sides at the midpoint

หมาย เหตุหากคุณยกตัวเครื่องตามมุมในขณะที่มีการติดตั้งตัวขับเคลื่อนของไดรฟ์, ความดันบนตัวขับเคลื่อนที่ใช้ร่วมกับแรงบิดแชสซีอาจทำให้เครื่องบิน backplanes ที่ติดตั้งได้รับความเสียหาย

Never grasp by the front