ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการและโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000055440

20/03/2020

ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ (OS) คืออะไร

ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ (หรือระบบปฏิบัติการที่รองรับ) ไม่ได้ถูกกำหนดโดยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®หรือชิปเซ็ตของเซิร์ฟเวอร์แต่จะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่รองรับโดยมาเธอร์บอร์ดหรือระบบเซิร์ฟเวอร์ มาเธอร์บอร์ดหรือผู้ผลิตระบบจะตรวจสอบระบบปฏิบัติการบางอย่างที่มีมาพร้อมกับมาเธอร์บอร์ดหรือระบบและให้ไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ฉันจะได้รับข้อมูลความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการได้ที่ไหน

ติดต่อ ระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณหรือผู้ผลิตมาเธอร์บอร์ ดของคุณ (ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมหรือ OEM) สำหรับข้อมูลความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ หากคุณพบปัญหาเมื่อใช้ระบบปฏิบัติการที่รองรับ OEM อย่างใดอย่างหนึ่งโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเฟิร์มแวร์ BIOS และไดรเวอร์ล่าสุดที่ติดตั้งมาจาก OEM

หากคุณกำลังใช้ Intel® Server Board หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®แวะไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Intel® Server Product ของคุณสำหรับข้อมูลความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ