เริ่มต้นขึ้นคู่มือและข้อตกลงสิทธิ์การอนุญาตสำหรับหน่วยความจำ Intel® Optane™ถาวร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055382

02/12/2020

คุณสามารถตรวจสอบเอกสารต่อไปนี้เพื่อให้คุ้นเคยกับ Intel® Optane™หน่วยความจำถาวร

คำแนะนำการเริ่มต้นการทำงานของหน่วยความจำแบบถาวร Intel® Optane™ (PDF)PDF icon
ขนาดไฟล์: ๕๙๑ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

ข้อตกลงสิทธิ์การอนุญาตของเอกสาร (PDF)PDF icon
ขนาดไฟล์:๗๙ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*