คู่มือการติดตั้งและบริการของตระกูลผลิตภัณฑ์ SERVER ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055308

15/10/2020

คู่มือการติดตั้งและบริการระบบเซิร์ฟเวอร์ INTEL® server (PDF)PDF icon

คู่มือการติดตั้งและบริการของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SERVER เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อให้ผู้ประกอบระบบและคำแนะนำช่างเทคนิคบริการสำหรับการตั้งค่าการกำหนดค่าการอัพเกรดและการบำรุงรักษาในอนาคตของตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SERVER

ขนาด: ๕.๓ MB
วันที่: กันยายน๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*