อะแดปเตอร์และกล่อง USB/PCIe* สําหรับไดรฟ์ Intel® Solid State

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055211

07/11/2022

ในขณะที่ใช้ Intel® SSD และเครื่องมือIntel® SSD ขอแนะนําให้เชื่อมต่อไดรฟ์เข้ากับเมนบอร์ดโดยตรง  หากคุณเชื่อมต่อไดรฟ์ผ่านอะแดปเตอร์หรือกล่อง (USB ไปยัง SATA, USB ไปยัง M.2 หรือ Thunderbolt™ ไปยัง M.2) โปรดระลึกว่า BIOS, มาเธอร์บอร์ด, backplane หรือเครื่องมือบางอย่างอาจไม่รู้จักไดรฟ์อย่างถูกต้อง

สายเคเบิลหรืออะแดปเตอร์ของบริษัทอื่นบางรุ่นทํางานได้ แต่สิ่งสําคัญคือต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์หรือกล่องส่งออกสตริงรุ่นที่ถูกต้องไปยังระบบปฏิบัติการ หากเครื่องมือไม่ได้รับสตริงรุ่นที่ถูกต้อง เครื่องมือต่างๆ อาจไม่ทํางานหรือเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด
  • อะแดปเตอร์หรือกล่องต้องจ่ายไฟเพื่อเรียกใช้ไดรฟ์
  • โปรโตคอลที่อแดปเตอร์รองรับจําเป็นต้องแปลงโปรโตคอลอย่างถูกต้องระหว่างไดรฟ์และอะแดปเตอร์ ตัวอย่างเช่น เคส USB 2.0 ไม่สามารถทํางานกับ NVMe* SSD ได้ อะแดปเตอร์ควรเป็น USB 3.0 หรือ Thunderbolt™

ควรสังเกตด้วยว่าอาจมีผลกระทบด้านประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจาก Intel® SSD เราขอแนะนําให้เชื่อมต่อเข้ากับมาเธอร์บอร์ดโดยตรง

เครื่องมือIntel® SSD