คู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel® Performance Maximizer

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000054889

30/03/2023

หมาย เหตุIntel® Performance Maximizer จะเลิกผลิตในวันที่ 24 เมษายน 2023 สําหรับประสบการณ์การโอเวอร์คล็อกแบบอื่น สํารวจ Intel® Extreme Tuning Utility

เอกสารนี้อธิบายให้คุณทราบถึงคําแนะนําในการปฏิบัติงานสําหรับ Intel® Performance Maximizer คู่มือผู้ใช้นี้มีรายละเอียดต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์
  • ติด ตั้ง
  • ทดสอบ
  • การถอนการติดตั้ง
  • แก้ไข ปัญหา

คู่มือผู้ใช้ Intel® Performance Maximizer (PDF) PDF icon

ขนาด: 714 KB
วันที่: ธ.ค. 2019
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0.3

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

หมาย เหตุIntel® Performance Maximizer ไม่รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12 ไม่มีแผนที่จะรองรับการปรับแต่งการโอเวอร์คล็อกอัตโนมัติสําหรับผลิตภัณฑ์เจนเนอเรชั่นในอนาคตโดยใช้แอปพลิเคชัน Intel® Performance Maximizer