หน่วยความจําระบบของ Intel® NUC 8 Rugged Kit NUC8CCHKR, NUC8CCHKRN, NUC8CCHKRB และ NUC8CCHKRBN

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000054887

11/05/2021

ข้อมูลจําเพาะของหน่วยความจํา

  • Soldered-down 4GB LPDDR3 2400 MHz
  • ช่องสัญญาณคู่
  • ประเภทหน่วยความจําที่ไม่ใช่ ECC
  • หน่วยความจําแรงดันไฟฟ้าต่า 1.2 V
หมาย เหตุไม่มีตัวเลือกในการอัพเกรดหน่วยความจําใน Intel NUC รุ่นเหล่านี้ เนื่องจากหน่วยความจําถูกบัดกรี