หน่วยความจําระบบสําหรับชุด Intel® NUC 8 Rugged NUC8CCHKR, NUC8CCHKRN, NUC8CCHKRB และ NUC8CCHKRBN

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000054887

17/05/2023

ข้อมูลจําเพาะหน่วยความจํา

  • บัดกรี 4GB LPDDR3 2400 MHz
  • ช่องสัญญาณคู่
  • ประเภทหน่วยความจําที่ไม่ใช่ ECC
  • หน่วยความจําแรงดันไฟฟ้าต่ํา 1.2 V
หมาย เหตุ ไม่มีตัวเลือกในการอัปเกรดหน่วยความจําใน Intel NUC รุ่นเหล่านี้เนื่องจากหน่วยความจําถูกบัดกรี