ระบบที่ใช้อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® รองรับ 802.11ac ไม่แสดงเครือข่าย Wi-Fi 6 (802.11ax) ใน Scan List ของเครือข่ายที่มีอยู่

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000054799

26/04/2023

อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ที่รองรับ 802.11ac อาจไม่แสดงเครือข่าย Wi-Fi 6 (802.11ax) ในรายการสแกน และอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายที่รองรับ Wi-Fi 6 (802.11ax) ได้ แม้ที่ความเร็ว 802.11ac

Intel แนะนําให้ใช้ไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด (ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi ล่าสุด) สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ของคุณ เนื่องจากปัญหาได้รับการแก้ไขและเพิ่มฟังก์ชันการทํางานใหม่ในเวอร์ชั่นไดรเวอร์ที่ใหม่กว่า

Intel ได้รวมการแก้ไขสําหรับปัญหานี้แล้ว โปรดดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi เวอร์ชั่นล่าสุด:

1 ดูตัวเลือกการสนับสนุนสําหรับ Intel Wireless 7265(Rev C), 7260 และ AC-3160 ได้ ที่นี่ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็น EOL (ยุติบริการ) และไดรเวอร์ จะไม่พร้อม ให้ดาวน์โหลดอีกต่อไป