การถอนการติดตั้งไดรเวอร์ Wi-Fi/Bluetooth® อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ของคุณ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000045862

21/01/2021

ข้อ ควร ระวัง

การถอดไดรเวอร์ Wi-Fi หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เราขอแนะนาให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เป็นตัวเลือกการแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้ายเท่านั้น คุณไม่ควรถอนการติดตั้งไดรเวอร์ เว้นแต่ว่าตัวแทนฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Intel จะจัดการเอง

หากตัวแทนฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Intel แนะนะนาให้ถอนการติดตั้ง ไดรเวอร์ ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดก่อนที่จะเริ่มกระบวนการ เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ได้ ในภายหลัง

หมาย เหตุการถอนการติดตั้งไดรเวอร์ Wi-Fi/Bluetooth® ของอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® จะไม่ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless Software หรือ Intel® Wireless Bluetooth®

วิธีถอนการติดตั้งไดรเวอร์ Wi-Fi/Bluetooth® ของอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®:

 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความด้านล่างเพื่อเปิดตัวจัดการอุปกรณ์, และหน้าคุณสมบัติอะแดปเตอร์ไร้สาย® Intel ของคุณ
  • Wi-Fi (ดูทางเลือกที่สอง)
  • Bluetooth® (ดูตัวเลือกที่สอง)
 2. บนแท็บไดรเวอร์ให้คลิกถอนการติดตั้ง
  User-added image
 3. เลือก ลบซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ของอุปกรณ์นี้   แล้วคลิกถอนการติดตั้ง(หรือ ตกลงขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Windows ของคุณ)
  User-added image
 4. Windows จะติดตั้งไดรเวอร์ที่เก่ากว่าใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อถอนการติดตั้งไดรเวอร์ปัจจุบัน ดังนั้นคุณอาจต้องทําซ้ําขั้นตอนข้างต้นหลายครั้งหากระบบของคุณมีไดรเวอร์เวอร์ชั่นเก่าติดตั้งอยู่
  หมาย เหตุทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์®ไร้สาย Intel® และเวอร์ชั่นของ Windows ของคุณ อาจมีไดรเวอร์กล่องขาเข้าให้ใช้งาน ไดรเวอร์กล่องขาเข้านี้จัดหาโดยระบบปฏิบัติการ Windows และไม่สามารถถอนการติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์ Windows จะติดตั้งไดรเวอร์นี้อีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากถูกถอนการติดตั้ง
  คุณสามารถบอกได้ว่าไดรเวอร์ที่คุณถอนการติดตั้งเป็นไดรเวอร์กล่องขาเข้าหรือไม่โดยดูที่หน้าจอด้านล่าง จะไม่มีกล่องกาเครื่องหมาย "ลบซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ของอุปกรณ์นี้" เมื่อคุณเห็นสิ่งนี้ คุณควรคลิก ยกเลิก เพื่อหยุดการถอนการติดตั้งและดําเนินตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาถัดไปหรือติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุด
  User-added image
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการติดตั้งไดรเวอร์ Intel® PROSet/Wireless Software Wi-Fi
การติดตั้งไดรเวอร์ไร้สายใหม่ทั้งหมด
ถอนการติดตั้งIntel® PROSet/Wireless Software
ระบุอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และหมายเลขเวอร์ชันของไดรเวอร์