การรองรับ FIPS 140-2 กับอะแดปเตอร์®ไร้สาย Intel

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000045314

21/01/2021

FIPS คือมาตรฐานการประมวลผลข้อมูลของรัฐบาลกลาง ปัจจุบัน FIPS 140-2 เป็นเวอร์ชันที่ใช้งานของมาตรฐาน รัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกามักจะต้องใช้ความสอดคล้องกับ FIPS ในผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีโมดูลเข้ารหัส

จาก Windows Vista เป็นต้นไป ระบบปฏิบัติการ Windows (OS) จะรองรับ FIPS ไดรเวอร์ Windows Wi-Fi ของ Intel® Wireless Adapters ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับไลบรารีที่ได้รับการรับรอง FIPS ในระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่นต่างๆ