สร้างและนําเข้าโปรไฟล์ไร้สายใน Windows*

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000045178

21/01/2021

โปรไฟล์ไร้สายจะถูกบันทึกกลุ่มการตั้งค่าเครือข่ายที่เป็นประโยชน์เมื่อย้ายจากเครือข่ายไร้สายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

นําเข้าโปรไฟล์

บทช่วยสอนสั้นๆ ด้านล่างแสดงวิธีนําเข้าโปรไฟล์ที่มีอยู่ในระบบ Windows* 7 เมื่อใช้ขั้นตอนนี้ การตั้งค่าโปรไฟล์ที่มีอยู่ของคุณจะถูกนําเข้าไปยังระบบใหม่ของคุณ

หมาย เหตุคุณต้องมีการติดตั้งIntel® PROSet/Wireless Softwareไว้ในระบบของคุณเพื่อนําเข้าโปรไฟล์
วิธีนําเข้าโปรไฟล์ไร้สายใน Windows* 7
 

สร้างโปรไฟล์

สร้างโปรไฟล์ใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ และระบุการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยให้กับการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ

วิธีสร้างโปรไฟล์ไร้สายใน Windows* 7
วิธีสร้างโปรไฟล์ไร้สายใน Windows* 8