ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย® Intel

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000044648

21/01/2021

ตารางด้านล่างแสดงว่าระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใดที่แต่ละผลิตภัณฑ์รองรับ เว้นแต่จะระบุไว้ ผลิตภัณฑ์จะรองรับระบบปฏิบัติการทั้งรุ่น 32 บิตและ 64 บิต

ใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อระบุอะแดปเตอร์และระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณโดยอัตโนมัติ และติดตั้งเวอร์ชั่นปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณยังสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ไร้สายของคุณด้วยตนเอง จาก ศูนย์ ดาวน์โหลด
 

หมาย เหตุอแด®ไร้สาย Intel® ส่วนใหญ่รองรับระบบปฏิบัติการ Linux* เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรองรับ Linux กับอะแดปเตอร์ไร้สาย intel® ของคุณ

 

ผลิตภัณฑ์Windows XP*Windows Vista*Windows 7*Windows 8*Windows 8.1*Windows® 10
Intel® Wi-Fi 6Y AX210-----64 บิตเท่านั้น
Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit-----64 บิตเท่านั้น
Intel® Wi-Fi 6 AX201-----64 บิตเท่านั้น
Intel® Wi-Fi 6 AX200-----64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 9560-----64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 9462-----64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 9461-----64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 9260-----64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 18265 Tri-Band--ใช่-64 บิตเท่านั้น64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 8265 แบบ Dual Band--ใช่-64 บิตเท่านั้น64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 3168 แบบ Dual Band--ใช่-ใช่ใช่
Intel® Wireless-AC 8260 แบบ Dual Band--ใช่-64 บิตเท่านั้น64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 18260 Tri-Band--ใช่-64 บิตเท่านั้น64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 17265 Tri-Band--ใช่-ใช่ใช่
Intel® Wireless-AC 7265 แบบ Dual Band--ใช่ใช่ใช่ใช่
Intel® Dual Band Wireless-N 7265--ใช่ใช่ใช่ใช่
Intel® Wireless-N 7265--ใช่ใช่ใช่ใช่
Intel® Wireless-AC 3165 แบบ Dual Band--ใช่ใช่ใช่ใช่
Intel® Wireless-AC 3160 แบบ Dual Band--ใช่ใช่ใช่ใช่
Intel® Wireless-AC 7260 แบบ Dual Band--ใช่ใช่ใช่ใช่
Intel® Wireless-N 7260 แบบ Dual Band--ใช่ใช่ใช่ใช่
Intel® Wireless-N 7260--ใช่ใช่ใช่ใช่
Intel® Wireless-AC 7260 แบบ Dual Band เพื่อเดสก์ท็อป--ใช่ใช่ใช่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Centrino® Advanced-N 6235ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1
ระบบ® Centrino® Intel-N 2230ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1
Intel® Centrino® Wireless-N 2200ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1
Intel® Centrino® Wireless-N 135ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1
ระบบ® Intel® Centrino® Wireless-N 105ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1
โปรเซสเซอร์ Intel® Centrino® Advanced-N 6205 เพื่อเดสก์ท็อปใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 เพื่อเดสก์ท็อปใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1
โปรเซสเซอร์ Intel® Centrino® Advanced-N 6230ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า
ระบบ® Intel® Centrino®-N + WiMAX 6150ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1
โปรเซสเซอร์ Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1
โปรเซสเซอร์ Intel® Centrino® Advanced-N 6205ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1
โปรเซสเซอร์ Intel® Centrino® Advanced-N 6200ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า
ระบบ® Centrino® Intel-N 1030ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า
ระบบ® Centrino® Intel-N 1000ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า
Intel® Wi-Fi Link 1000ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า
ระบบ® Centrino® Intel-N 130--ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า
ระบบ® Centrino® Intel-N 100--ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า
Intel® WiFi/WiMAX Link 5150ใช่ใช่ใช่---
Intel® WiFi/WiMAX Link 5350ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้า
Intel® Wi-Fi Link 5100ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้า
Intel® Wi-Fi Link 5300ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้า
Intel® Wireless Wi-Fi Link 4965AGNใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้า
Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connectionใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้า
Intel® PRO/Wirelessการเชื่อมต่อเครือข่าย 2915ABG32 บิตเท่านั้น32 บิตเท่านั้น----
Intel® PRO/Wirelessเครือข่าย 2200BG32 บิตเท่านั้น32 บิตเท่านั้น----

ผลิตภัณฑ์ 1 รองรับ Windows® 10 พร้อมไดรเวอร์ Windows 8* หรือ 8.1* ในบางกรณี ไดรเวอร์จะมีเฉพาะใน Windows Update เท่านั้น

อะแดปเตอร์®ไร้สาย Intel ไม่รองรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น Windows Server*, Mac OSX* และอื่นๆ