ดูว่าคอมพิวเตอร์ของฉันใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 32 บิต* หรือ 64 บิต*

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000044114

21/01/2021

ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อค้นหาประเภท ระบบ ของระบบปฏิบัติการ Windows*

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Windows® 10
  1. คลิกขวาที่ ไอคอนเริ่มของ Windows
  2. คลิกระบบ
  3. ดู ประเภทระบบ เพื่อดูเวอร์ชั่นที่คุณเรียกใช้
win10 system type
Windows 8* และ Windows 8.1*
  1. กดปุ่มWindows + X
  2. คลิกระบบ
  3. ดู ประเภทระบบ เพื่อดูเวอร์ชั่นที่คุณเรียกใช้
Windows 8 System type
Windows 7*
  1. คลิกเริ่มต้น
  2. คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์จากนั้นคลิกคุณสมบัติ
Windows 7 System type
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฉันมี Windows เวอร์ชั่นใด
ถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายที่ใช้ Windows 7* และ Intel®
ที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Windows 8* และ 8.1* และ Intel® Wireless
ระบบปฏิบัติการที่รองรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย® Intel