จับคู่หรือเพิ่มเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ใหม่ในการอัปเดต Windows® 10 Creators

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000041837

21/01/2021

จับคู่หรือเพิ่มเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ใหม่บนการอัปเดต Windows® 10 Creators (เวอร์ชั่น 1703) ที่เผยแพร่ในเดือนเมษายน 2017
ระบุเวอร์ชันของ Windows ของคุณ

 1. เลือกเริ่มต้น ที่ด้านล่างขวาของเดสก์ท็อป
 2. เลือก การตั้งค่า.

  User-added image

 3. เลือก อุปกรณ์.

  User-added image

 4. เลือก เพิ่ม Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่น

  User-added image

 5. เลือก Bluetooth

  User-added image

 6. เลือกอุปกรณ์ที่จะจับคู่หรือเพิ่ม คุณอาจต้องรอให้อุปกรณ์ปรากฏในรายการ

  User-added image