วิธีการลบโปรไฟล์เครือข่าย Wi-Fi ใน Windows

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000041420

21/01/2021

 1. คลิกปุ่ม User-added image ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
 2. พิมพ์ "เปลี่ยน Wi-Fi" และเลือก เปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fiจากผลการค้นหา
  User-added image

 3. เลือก จัดการเครือข่ายที่รู้จัก
  User-added image

 4. เลือกโปรไฟล์ Wi-Fi ที่คุณต้องการลบ และเลือก ลืม ลบโปรไฟล์
  User-added image
 1. เลือกไอคอน Wi-Fi User-added image ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
 2. เลือก ดูการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
  User-added image

 3. เลือก จัดการเครือข่ายที่รู้จักUser-added image
  หมาย เหตุคุณจะไม่เห็นตัวเลือก "จัดการเครือข่ายที่รู้จัก" หากไม่มีการกําหนดค่าโปรไฟล์ Wi-Fi อยู่ในระบบในปัจจุบัน

 4. เลือกโปรไฟล์ Wi-Fi ที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลืม
  User-added image
 1. คลิกปุ่มเริ่ม User-added image ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
 2. พิมพ์ "เครือข่ายและ" และเลือก Network and Sharing Center จากผลการค้นหา
  User-added image

 3. เลือก จัดการเครือข่ายไร้สาย
  User-added image

 4. เลือกโปรไฟล์ Wi-Fi ที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก เอา ปุ่มUser-added image
  หมาย เหตุคุณต้องเลือกโปรไฟล์ก่อน เพื่อดูปุ่ม ลบ
 5. เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน
  User-added image

 

คุณยังสามารถลบโปรไฟล์เครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ Windows Command Prompt หรือ Power Shell:เริ่มพรอมต์ข้อความสั่ง ในฐานะผู้ดูแลระบบ และพิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คำ สั่งจะทาอย่างไร
netsh wlan แสดงโปรไฟล์แสดงรายการโปรไฟล์ Wi-Fi ที่กําหนดค่าไว้บนระบบ
netsh wlan ลบชื่อโปรไฟล์="ชื่อโปรไฟล์"ลบโปรไฟล์ Wi-Fi ที่ระบุ
netsh wlan ลบชื่อโปรไฟล์=*ลบโปรไฟล์ Wi-Fi ทั้งหมดที่กําหนดค่าไว้บนระบบ

User-added image