การรองรับ IPv6 สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet และอะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel®

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000041388

08/05/2023

IPv6 รองรับ Intel® Network Adapters ในปัจจุบันทั้งหมด

ข้อมูลทั่วไป

  • ในปี 1996 RFC ซีรีส์หนึ่งได้เปิดตัวการกําหนด Internet Protocol เวอร์ชั่น 6 (IPv6) เริ่มต้นที่ RFC 1883
  • IPv6 เป็นมาตรฐานและรองรับโดยระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยทั้งหมด
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6_address*
https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6*