ID บทความ: 000039392 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 20/09/2021

จอแสดงผลแล็ปท็อปจะเปลี่ยนความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ

สิ่งแวดล้อม

windows1064bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ปิดใช้งาน "Display Power Saving Technology" เพื่อไม่ให้ความสว่างเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

คำอธิบาย

บนหน้าจอแล็ปท็อปในตัวบางหน้าจอ การตั้งค่าพลังงานอาจทําให้ความสว่างของหน้าจอเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน

ความละเอียด

หากต้องการหยุดยั้งปัญหานี้ ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง:

ปิดใช้งานเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานของจอแสดงผลในIntel® Graphics Control Panel:

 1. เปิด แผงควบคุมกราฟิก HD Intel®
 2. เลือกพลังงาน
 3. เลือก จากแบตเตอรี่
 4. ปิดใช้งาน Display Power Saving Technology (Intel® DPST)
 5. ตั้งค่า แผนพลังงานกราฟิก เป็น ประสิทธิภาพสูงสุด
 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก

ปิดใช้งานเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานของจอแสดงผลในศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®:

 1. เปิด ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®
 2. เลือก ระบบ
 3. เลือก พลังงาน
 4. ในแบตเตอรี่ให้ปิดใช้งานการประหยัดพลังงานของจอแสดงผล
 5. ตั้งค่า แผนการใช้พลังงาน เป็น ประสิทธิภาพสูงสุด
 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อรับการสนับสนุน

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้