ID บทความ: 000039215 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 04/10/2023

แล็ปท็อปและ/หรือเดสก์ท็อปที่มีกราฟิก Intel® ไม่สามารถตรวจจับจอแสดงผลภายนอกได้

สิ่งแวดล้อม

LaptopsIntel HD Graphics FamilySmart TelevisionsMonitor

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีแก้ไขเมื่อแล็ปท็อปที่มีกราฟิก Intel® ตรวจไม่พบจอแสดงผลภายนอก

คำอธิบาย

จอภาพหรือทีวีไม่มีเอาต์พุตวิดีโอเมื่อเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปเมื่อใช้สาย HDMI

ความละเอียด

หากคุณประสบปัญหานี้ โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

 • อัพเดทไดรเวอร์กราฟิกของคุณ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตไดรเวอร์กราฟิกของคุณ
 • ทดสอบ TV/จอภาพอื่น และสาย HDMI
 • ปรับ ปรุง HDMI และเฟิร์มแวร์ TV สําหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ติดต่อ ผู้ผลิตแล็ปท็อปและทีวีของคุณ
 • ทดสอบ การเชื่อมต่อจอแสดงผลที่แตกต่างกัน เช่น VGA, DisplayPort หรือจอแสดงผลและอะแดปเตอร์ไร้สาย
 • ตรวจสอบ พอร์ตของเดสก์ท็อป/แล็ปท็อปว่ายังคงทํางานอยู่หรือไม่
  หมาย เหตุคุณสามารถลอง รีบูต ระบบเย็นเพื่อตรวจสอบว่าพอร์ตหรือระบบกําลังไฟที่ถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบ จอแสดงผลเปิดใช้งานในศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®

 1. ค้นหาศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®จากแถบค้นหาของ Windows* ดับเบิลคลิกที่ไอคอน ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®
 2. คลิก จอแสดงผล
 3. ในหน้าต่างจอแสดงผลที่เชื่อมต่อ ให้คลิกเมนูจุดสามจุดสําหรับจอแสดงผลที่ต้องการ
 4. คลิก เปิดใช้งาน
หมาย เหตุเราจัดหาไดรเวอร์กราฟิกทั่วไปไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ทําการปรับแต่งหรือทําการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับซอฟต์แวร์ไดรเวอร์กราฟิกหรือบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ากันไม่ได้ของการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้น เราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนและใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ที่จัดทําโดยผู้ผลิตเหล่านั้น

หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อผู้ผลิตแล็ปท็อปเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาปัญหาฮาร์ดแวร์ที่ทราบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้