ID บทความ: 000038757 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 04/12/2023

จะรับ Intel® Graphics Driver สําหรับผลิตภัณฑ์ OEM (ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม) ได้จากที่ใด

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ติดต่อผู้ผลิตของคุณเพื่อให้ไดรเวอร์เข้ากันได้กับระบบของคุณมากที่สุด อ่านเพิ่มเติมสําหรับคําแนะนําระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux

คำอธิบาย

ฉันจะดาวน์โหลดไดรเวอร์สําหรับกราฟิก Intel ของฉันได้ที่ไหน

ความละเอียด

Intel มอบซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์ทั่วไป

  • ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบของคอมพิวเตอร์ หรือทําการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับแฟ้มของคุณได้
  • หากคุณมีอุปกรณ์ OEM ให้ติดต่อ เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อ ความเข้ากันได้ของไดรเวอร์ที่ดีที่สุดกับระบบของคุณ

จะดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิกทั่วไปของ Intel ได้จากที่ใด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 121 ผลิตภัณฑ์

Intel® Data Center GPU Max ซีรีส์
Intel® Data Center GPU Max 1100
Intel® Data Center GPU Max 1550

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้