ID บทความ: 000038081 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 19/12/2022

อาการของการใช้งานโปรเซสเซอร์ระดับสูง

สิ่งแวดล้อม

OS Independent family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อาการของระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์สูงและเคล็ดลับในการแก้ไข

คำอธิบาย

จําเป็นต้องทราบถึงอาการของการใช้งานโปรเซสเซอร์ระดับสูงและวิธีการแก้ไขปัญหา

ความละเอียด

อาการต่อไปนี้อาจเกิดจากการใช้โปรเซสเซอร์สูง (ใกล้หรือที่ 100% กับคอร์ทั้งหมด):

  • ไม่สามารถเปิดหลายโปรแกรมพร้อมกันได้
  • อาจพบปัญหาการล่าช้า

สําหรับเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา โปรดดู วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรเซสเซอร์ระดับสูง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 112 ผลิตภัณฑ์

โปรแกรมการเปลี่ยนคืน FDIV

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้