ID บทความ: 000037829 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 20/07/2022

ความถี่ GPU ชุด Intel® NUC NUC8i7HVK ที่รองรับมีอะไรบ้าง

สิ่งแวดล้อม

กราฟิก Radeon™ RX Vega M GH

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

รายการความถี่ที่เป็นไปได้ของกราฟิก Radeon™ RX Vega M GH

คำอธิบาย

การพยายามโอเวอร์คล็อกกราฟิก Radeon™ RX Vega M GH บนชุด Intel® NUC NUC8i7HVK

ความละเอียด

Intel® ไม่สนับสนุนหรือให้แนวทางการโอเวอร์คล็อกสําหรับกราฟิก Radeon™ RX Vega M GH
ในแผงควบคุมกราฟิก Radeon มีตัวเลือกในการปรับความถี่ (MHz) สูงสุด 1000 MHz หรือ Frequency (%)*

ความถี่ที่รองรับสําหรับกราฟิก Radeon™ RX Vega M GH:

  1. กราฟิก Max Dynamic Frequency 1190 MHz
  2. ความถี่พื้นฐานกราฟิก 1063 MHz

ข้อมูลนี้พบได้ที่ส่วนกราฟิกแบบแยกของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8709G พร้อมกราฟิก Radeon™ RX Vega M GH

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้