ID บทความ: 000037824 ประเภทข้อมูล: การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 12/07/2021

จะค้นหาได้ที่ไหนหรือจะขอผลการทดสอบเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ได้ที่ไหน

สิ่งแวดล้อม

ทุกIntel® Server Product

windows1064bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ประเมินผลลัพธ์การเปรียบเทียบ

คำอธิบาย

ฉันจะขอผลการทดสอบการวัดประสิทธิภาพโดยรวมบน/กับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ได้อย่างไร

วิธีแก้ไข

เนื่องจากผลลัพธ์การวัดประสิทธิภาพเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ต้องพิจารณาในการประเมินมหภาคของการตั้งค่าระบบ จึงขอแนะนาให้คุณประเมินความต้องการของคุณทั้งหมดเพื่อระบุตัวเลือกระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุด  นอกจากนี้ ประสิทธิภาพยังขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัว (ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ และอื่นๆ) ดังนั้น การสนับสนุนทางเทคนิคของ Intel จึงไม่ได้ให้ผลลัพธ์การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลิตภัณฑ์กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ของเรา และเพื่อดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลการวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมเฉพาะ โปรดติดต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่คุณสนใจที่จะเรียกใช้งาน คุณอาจมีผลลัพธ์การวัดประสิทธิภาพอยู่แล้ว หรืออาจยืนยันว่ามีข้อจํากัดซอฟต์แวร์เฉพาะ หรืออาจให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบความเชื่อมั่นของแพลตฟอร์ม (PCT)
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
การวัดประสิทธิภาพและรายละเอียดการกําหนดค่าIntel® Xeon®โปรเซสเซอร์ที่ปรับขนาดได้
ข้อจํากัดการวัดประสิทธิภาพโปรเซสเซอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

Intel® Server Systemสร้างความช่วยเหลือ

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้