ID บทความ: 000037543 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/07/2021

วิธีการถอดรหัสรหัสเตือนข้อผิดพลาด POST

สิ่งแวดล้อม

osindependent

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสเสียงเตือน แม้ว่าระบบจะเริ่มต้นระบบตามปกติ

คำอธิบาย

ระบบบูตตามปกติ แต่ก่อนที่จะบู๊ตเครื่องจะมีเสียงเตือน 6 ครั้งและแสดงแสงสีส้ม

วิธีแก้ไข
  • ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ 6 เสียงเตือนฉบับย่อในเอกสาร ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board S5520HC
  • อาจมีรูปแบบรหัสเสียงเตือนนี้เนื่องจากระบบแจงแจงอุปกรณ์ USB ที่ต่อพ่วง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้