ID บทความ: 000037500 ประเภทข้อมูล: การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 13/12/2021

ความแตกต่างระหว่างเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9, i7, i5 และ i3 ในเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel®

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายความแตกต่างระหว่างตัวระบุแบรนด์ Intel® Core™ i9, i7, i5 และ i3 ในเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® รุ่นต่างๆ

คำอธิบาย

Intel® Core™ i9, i7, i5 และ i3 ในโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12, 11, 10, 9, 8, 7 และ 6 คืออะไร

วิธีแก้ไข

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 37 ผลิตภัณฑ์

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้