ID บทความ: 000036898 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 22/07/2021

โปรเซสเซอร์เสมือน (vCPUs) อยู่ในโปรเซสเซอร์Intel® Xeon®เท่าไหร่

สิ่งแวดล้อม

โปรเซสเซอร์Intel® Xeon®ทุกรุ่น

WindowsServer2016Family, vmware, windowsserver2008r2family, windowsserver2012family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

จํานวนโปรเซสเซอร์เสมือน (vCPUs) ในIntel® Xeon®เสมือน

คำอธิบาย

สงสัยว่ามี vCPUs (Virtual CPU หรือโปรเซสเซอร์เสมือน) กี่ตัวในโปรเซสเซอร์Intel® Xeon®กราฟิก

 

ความละเอียด

ไม่มีจํานวน อัตราส่วน หรือสูตรเฉพาะเพื่อระบุจํานวน Cpu เสมือน (vCPUs หรือโปรเซสเซอร์เสมือน) จาก CPU จริง (pCPU หรือโปรเซสเซอร์จริง) การกําหนดอัตราส่วนหรือปริมาณ vCPUs ที่จะจัดสรร (หรือการจัดสรรหรือสมัครสมาชิก) จะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้และแอปพลิเคชันหรือเวิร์กโหลดที่ถูกเสมือน

ระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บางตัวดูโปรเซสเซอร์จริงเป็นโปรเซสเซอร์แบบลอจิคัล โปรเซสเซอร์แบบลอจิคัลคือจํานวนคอร์ของโปรเซสเซอร์คูณกับจํานวนเธรดต่อคอร์ vCPUs คือจํานวนเวลาที่ Virtual Machine ได้รับบนโปรเซสเซอร์แบบลอจิคัล สามารถดูจํานวนคอร์และเธรดของโปรเซสเซอร์ Intel ได้จากเว็บไซต์ข้อมูล ด้านเทคนิคของ Intel โดยการค้นหาตามหมายเลขโปรเซสเซอร์

ระบบปฏิบัติการบางระบบจะมี VCPUs จํานวนสูงสุด แนะน าให้เริ่มด้วยอัตราส่วน 1:1 vCPU-to-pCPU แล้วปรับขยายจํานวน vCPUs ในขณะที่ประเมินประสิทธิภาพ

หากใช้ VMware* ลองดูเอกสาร VMware เกี่ยวกับวิธีสมัครรับหรือจัดเตรียมทรัพยากร vCPU ที่ดีที่สุด แหล่งข้อมูลเว็บไซต์ VMware ที่แนะนาบางรายการมีดังนี้:

หากใช้ Windows* แหล่งข้อมูลเว็บไซต์ที่แนะนาบางส่วนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ vCPUs มีดังนี้:

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 20 ผลิตภัณฑ์

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้