ID บทความ: 000035045 ประเภทข้อมูล: การเชื่อมต่อ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/11/2022

วิธีแก้ไขปัญหาความเร็ว Gigabit ของอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสําหรับการเชื่อมต่อปัญหาความเร็วกับอะแดปเตอร์ Gigabit

คำอธิบาย

การใช้อุปกรณ์ที่ดูเหมือนจะจํากัดความเร็วไว้ที่ 10/100mbps แทนที่จะใช้ความเร็วระดับกิกะบิตเต็มรูปแบบ

ความละเอียด

แก้ไข ปัญหา:

 1. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ปัจจุบัน
  1. อัปเดตล่าสุด 
 2. ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้การต่อรองอัตโนมัติบนทั้งสองด้านแล้ว:
  1. ตัวจัดการอุปกรณ์ ภายใน Windows > ตรวจสอบคุณสมบัติ ของอะแดปเตอร์
   1. การตั้งค่าที่แนะนํา Gigabit คือการต่อรองโดยอัตโนมัติ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารุ่น/จุดเชื่อมต่อ/สวิตช์ หรืออุปกรณ์ในอีกด้านหนึ่งมาพร้อมกับการสนับสนุน Gigabit เต็มรูปแบบ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้สายเคเบิล CAT-6 หรือดีกว่า
  1. ซึ่งจําเป็นสําหรับความเร็ว Gigabit ที่เชื่อถือได้ ลองเปลี่ยนสายเคเบิลด้วยสายที่ทราบว่าใช้งานได้
 5. ลองใช้การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดระหว่างอะแดปเตอร์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น:
  1. ถ่ายโอนไฟล์และวัดผลลัพธ์เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์นั้นเป็นไปตามความเร็วกิกะบิต
  2. สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับสิ่งนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนระบบปฏิบัติการของคุณ

 

หลังจากทําตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว หากปัญหายังคงอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ISP ในเครื่องของคุณตั้งค่าข้อกําหนดที่ถูกต้องสําหรับการเชื่อมต่อ Gigabit แบบเต็มรูปแบบ หากเป็นกรณีนี้ ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไดรเวอร์อาจเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหานี้ บางครั้งการเดินสาย เช่น Cat-5 ก็ไม่เพียงพอที่จะความเร็วระดับกิกะบิต

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้