ID บทความ: 000033772 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 05/08/2021

โปรเซสเซอร์เจนเนอเรIntel® Core™ 7 รองรับ Windows 7* หรือ Windows 8* หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

โปรเซสเซอร์ Intel® Core เจนเนอเร® 7

windows764bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ระบบปฏิบัติการที่รองรับโปรเซสเซอร์เจนเนอเรIntel® Core™ 7

คำอธิบาย

โปรเซสเซอร์เจนเนอเรIntel® Core™ 7 รองรับ Windows 7* หรือ Windows 8* หรือไม่

ความละเอียด

โปรเซสเซอร์เจนเนอเรIntel® Core™ 7 ไม่รองรับ Windows 7* หรือ Windows 8.1*

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้