การรับรอง BSMI RoHS สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ H10 พร้อมที่เก็บข้อมูล Solid State

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000033387

27/04/2022

ด้านล่างเป็นใบรับรองและการประกาศสําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ H10 ที่มาพร้อมที่เก็บข้อมูลแบบ Solid State ของหน่วยความจํา Intel® Optane™ H10

ใบรับรองและการประกาศ ROHS - M.2 PDF icon
ขนาด: 1.49 MB
วันที่: สิงหาคม 2019

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
การรับรอง BSMI RoHS สําหรับไดรฟ์และโมดูล Intel® Solid State