เริ่มต้นใช้งาน Intel® Movidius™ Neural Compute Stick

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000033354

02/02/2022

ข้อกําหนด:

ระบบที่ทํางานบนอินสแตนซ์ Ubuntu 16.04, Raspberry Pi 3 Model B หรือ Ubuntu VirtualBox
Intel® Movidius™ Neural Compute Stick
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Intel® Movidius™ Neural Compute SDK
หมาย เหตุIntel® Movidius™ Neural Compute SDK รองรับ Intel® Movidius™ Neural Compute Stick เท่านั้น ชุดเครื่องมือ OpenVINO™ รองรับทั้ง Intel® Movidius™ Neural Compute Stick และIntel® Neural Compute Stick 2 ดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานสําหรับ Intel® NCS 2

ติดตั้ง Intel® Movidius™ Neural Compute SDK:

เรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้บนหน้าต่างเทอร์มินัล:
mkdir -p ~/workspace
cd ~/workspace
git clone -b ncsdk2 https://github.com/movidius/ncsdk
cd ncsdk
make install

ทดสอบการติดตั้งโดยการเรียกใช้งานตัวอย่างในตัว:

เสียบ Intel® Movidius™ Neural Compute Stick เข้ากับพอร์ต USB ของระบบของคุณและเรียกใช้คําสั่งเหล่านี้บนหน้าต่างเทอร์มินัลใหม่:
cd ~/workspace/ncsdk
make examples

ขั้นตอนถัดไป

หมาย เหตุTensorflow เวอร์ชั่น 1.6 และใหม่กว่าต้องใช้ CPU ที่มีคําสั่ง AVX ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณใช้งาน CPU ที่รองรับคําสั่ง AVX ก่อนที่คุณจะติดตั้ง NCSDK2