ประกาศ Intel® Movidius™การระงับการประมวลของระบบประสาท

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000033257

30/04/2019

Intel กำลังจะไม่มีการติดตั้ง Intel® Movidius™ประมวลผลของระบบประสาท

มีการแทนที่การประมวลผล Intel® Movidius™ระบบประสาท (NCS) ด้วยIntel® Neural Compute Stick 2 นักพัฒนายังคงทำงานร่วมกับ Intel® NCS ปัจจุบันสามารถตรวจสอบคำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอื่นๆจาก Intel® Movidius™การประมวลผลของระบบประสาท

วันที่สั่งซื้อครั้งสุดท้ายสำหรับ Intel® Movidius™การประมวลผลของระบบประสาทคือ30ตุลาคม๒๐๑๙ การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Intel® Movidius™ติดตั้งระบบประสาทจะยังคงมีอยู่จนถึง30เมษายน๒๐๒๑ การสนับสนุนการรับประกันสำหรับ Stick Intel® Movidius™ประมวลผลของระบบประสาทจะยังคงมีอยู่จนถึง30เมษายน๒๐๒๒ ไม่มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่วางแผนไว้สำหรับ SDK ประมวลผล Intel® Movidius™ของระบบประสาท

ชุดเครื่องมือ Intel® OpenVINO™:

ชุดเครื่องมือ OpenVINO™ Intel® Distribution รองรับทั้งติดตั้งและการประมวลผลของระบบประสาท Intel® Movidius™และ Intel® Neural Compute Stick 2 นักพัฒนา Intel®ประมวลผลระบบประสาทสามารถตรวจสอบคำแนะนำสำหรับ การเปลี่ยนจาก SDK ประมวลผล Intel® Movidius™ SDK เพื่อ Intel® Distribution ของชุด เครื่องมือ OpenVINO™

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ในการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ (PCN116844) ที่ลงรายการบัญชีใน Intel® Quality Document Management System (qdms)