ประกาศการเลิกผลิต Intel® Movidius™ Neural Compute Stick

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000033257

08/08/2023

Intel จะยุติการผลิต Intel® Movidius™ Neural Compute Stick

Intel® Movidius™ Neural Compute Stick (NCS) ได้ถูกแทนที่ด้วย Intel® Neural Compute Stick 2

วันที่สั่งซื้อครั้งสุดท้ายสําหรับ Intel® Movidius™ Neural Compute Stick คือ 30 ตุลาคม 2019 การสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับ Intel® Movidius™ Neural Compute Stick จะยังคงมีให้บริการไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2021 การสนับสนุนการรับประกันสําหรับ Intel® Movidius™ Neural Compute Stick จะยังคงมีให้บริการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2022 ไม่มีการวางแผนการอัปเดตซอฟต์แวร์ใดๆ สําหรับ Intel® Movidius™ Neural Compute SDK อีกต่อไป

ชุดเครื่องมือ Intel® OpenVINO™:

Intel® Distribution ของชุดเครื่องมือ OpenVINO™ รองรับทั้ง Intel® Movidius™ Neural Compute Stick และ Intel® Neural Compute Stick 2

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PCN116844) ที่โพสต์ใน Intel® Quality Document Management System (QDMS)