คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับบริการคลาวด์สำหรับ Intel Unite®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000033196

06/06/2019

คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับบริการคลาวด์สำหรับ Intel Unite® (PDF)PDF icon

คู่มือนี้จะให้ข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการเชื่อมต่อและการใช้งานในสภาพแวดล้อมห้องประชุม

ขนาดไฟล์: ๓๕๕ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*