เริ่มต้นใช้งาน Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i7INHPA

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000033175

25/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i7INHPA