ข้อมูลหน่วยความจำระบบสำหรับ Intel® NUC ผลิตภัณฑ์ NUC8i5INH, NUC8i7INH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000033161

12/02/2020

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับหน่วยความจำสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC NUC8i5INH และ NUC8i7INH

  • โซ LPDDR3
  • ช่องสัญญาณคู่
  • ประเภทหน่วยความจำแบบไม่ใช่ ECC

ขนาดหน่วยความจำสูงสุดสำหรับรุ่น Intel® NUC:

รุ่น NUCขนาดหน่วยความจำสูงสุด
NUC8i5INH8 GB
NUC8i7INH8 GB
หมาย เหตุไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่งการกำหนดค่าหน่วยความจำหรือเปลี่ยนขนาดหน่วยความจำสำหรับ NUC8i5INH หรือ NUC8i7INH เนื่องจากโมดูลหน่วยความจำจะถูกบัดกรีทั้งหมด