ที่อยู่ติดต่อเดียวของ Intel EU

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000033137

18/06/2024

Intel มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด Intel รวมการปฏิบัติตามกฎระเบียบไว้ในทุกด้านของธุรกิจของเรา จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราผ่านซัพพลายเชนและการผลิตของเราไปจนถึงการใช้ในเชิงพาณิชย์และผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ของเรา

กฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) กําหนดให้ผู้ผลิตระบุที่อยู่ 'Single Place of Contact (SPOC)' ของสหภาพยุโรปบนผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ที่ไม่สามารถทําได้บนบรรจุภัณฑ์และ/หรือในเอกสารที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในตลาดเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 'EU Single Place of Contact (SPOC)' ของ Intel เป็น Intel Deutschland GmbH ในประเทศเยอรมนี

เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสหราชอาณาจักร 'UK Single Place of Contact (SPOC)' ของ Intel นั้น Intel Corporation (UK) Ltd. ที่อยู่ SPOC จะปรากฏอยู่ในเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของผลิตภัณฑ์ Intel รวมถึงในการประกาศความสอดคล้อง (DOC)

เราได้ปรับใช้การอัพเดท EU/UK SPOC สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® ดังต่อไปนี้:

สถานที่ติดต่อเดียวของสหภาพยุโรป

Intel Deutschland GmbH,
z ของ h ของคอร์ของคุณภาพ,
Dornacher Str. 1, 85622 Feldkirchen, เยอรมนี

สถานที่ติดต่อเดียวของสหราชอาณาจักร

Intel Corporation (UK) Ltd.
Attn: คุณภาพคอร์ป
Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RJ, UK