การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ติดต่อเดียวของ Intel EU

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000033137

08/09/2023

Intel มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด Intel รวมการปฏิบัติตามกฎระเบียบไว้ในทุกด้านของธุรกิจของเรา จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราผ่านซัพพลายเชนและการผลิตของเราไปจนถึงการใช้ในเชิงพาณิชย์และผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ของเรา

กฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) กําหนดให้ผู้ผลิตระบุที่อยู่ 'Single Place of Contact (SPOC)' ของสหภาพยุโรปบนผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ที่ไม่สามารถทําได้บนบรรจุภัณฑ์และ/หรือในเอกสารที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในตลาดเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) จากผลของ Brexit 'EU Single Place of Contact (SPOC)' ของ Intel คือ Intel Deutschland GmbH ในประเทศเยอรมนี และกฎหมายและกฎระเบียบที่คล้ายคลึงกันมีผลบังคับใช้กับสหราชอาณาจักร 'UK Single Place of Contact (SPOC)' ของ Intel Intel Corporation (UK) Ltd. ที่อยู่ SPOC จะปรากฏอยู่ในเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของผลิตภัณฑ์ Intel รวมถึงในการประกาศความสอดคล้อง (DOC)

เราได้ปรับใช้การอัพเดท EU/UK SPOC สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® ดังต่อไปนี้:

สถานที่ติดต่อเดียวของสหภาพยุโรป

Intel Deutschland GmbH,
Att. คุณภาพ Corp,
Am Campeon 10-12, Neubiberg, 85579 – เยอรมนี

สถานที่ติดต่อเดียวของสหราชอาณาจักร

Intel Corporation (UK) Ltd.
Attn: คุณภาพคอร์ป
Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RJ, UK