การเปลี่ยนที่อยู่ติดต่อแบบสถานที่เดียวใน EU ของ Intel

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000033137

03/10/2022

Intel มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด Intel ผสานรวมการปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกด้านของธุรกิจของเรา ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ผ่านห่วงโซ่อุปทานและการผลิตของเรา ไปจนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเชิงพาณิชย์และผู้บริโภค

กฎหมายสหภาพยุโรป (EU) กําหนดให้ผู้ผลิตต้องระบุที่อยู่ "ที่ติดต่อแบบสถานที่เดียว (SPOC)" บนผลิตภัณฑ์ของ EU หรือที่ไม่สามารถทําบนบรรจุภัณฑ์และ/หรือในเอกสารที่ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ขายเข้าสู่ตลาดเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) อันเป็นผลมาจาก Brexit ทําให้ 'EU Single Place of Contact (SPOC)' ของ Intel คือ Intel Deutschland GmbH ในประเทศเยอรมนี และมีกฎหมายและข้อบังคับที่คล้ายกันมีผลบังคับใช้กับสหราชอาณาจักร 'UK Single Place of Contact (SPOC)' ของ Intel คือ Intel Corporation (UK) Ltd ที่อยู่ SPOC มีการระบุไว้ในเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์ Intel รวมถึงในการประกาศความสอดคล้อง (DOC)

เราได้ปรับใช้การอัปเดต SPOC ใน EU/UK ต่อไปนี้สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel®:

ที่ติดต่อแบบเดี่ยวใน EU

Intel Deutschland GmbH
คุณภาพของ Att. Corp
Am Campeon 10-12, Neubiberg, 85579 – เยอรมนี

สถานที่ติดต่อเดี่ยวในสหราชอาณาจักร

Intel Corporation (UK) Ltd
Attn: คุณภาพคอร์ป
Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RJ, สหราชอาณาจักร