คู่มือประสิทธิภาพการเปรียบเทียบ Intel® VROC

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000033123

07/05/2019

ไฟล์ด้านล่างให้คำแนะนำการเปรียบเทียบ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) (รุ่นที่ใช้งานสาธารณะ)

คู่มือการแสดงผลการเปรียบเทียบ Intel® VROC (PDF)PDF icon
ขนาดไฟล์: ๖๐๑ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*