คู่มือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000033123

31/03/2023

เอกสารด้านล่างมีคู่มือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

คู่มือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ Intel® VROC (PDF) PDF icon
ขนาด: 601 KB
วันที่: เมษายน 2019

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลสําหรับ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)