วิธีการแก้ไข: ไม่สามารถ PXE Boot จาก2การ์ดเครือข่ายเพิ่มเติมที่แตกต่างกันบน Intel® Server Board S2600WF0 ระบบที่ใช้ในโหมด UEFI

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000033099

08/04/2019

สิ่งที่ฉันเห็น

ฉันไม่สามารถ PXE boot จากการ์ดเครือข่ายเพิ่มเติมสองตัวที่แตกต่างกันบนระบบที่ใช้ Intel® Server Board S2600WF0 ที่ใช้ในโหมด UEFI

เหตุใดฉันจึงเห็น

มีการเปิดใช้งาน VMD ในการตั้งค่า BIOS ในช่องเสียบ PCIe * ที่มีการติดตั้งการ์ดเครือข่าย

วิธีการแก้ไข

ปิดใช้งานการตั้งค่า VMD ใน BIOS ในช่องเสียบ PCIe * ที่มีการติดตั้งการ์ดเครือข่ายเพื่อทำให้บูตแบบ PXE ในโหมด UEFI ทำงาน