ID บทความ: 000033061 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 02/11/2021

ทําไมIntel® Driver & Support Assistantจึงไม่สามารถอัปเดตไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®ได้

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®เวอร์ชันล่าสุด

คำอธิบาย

ไม่สามารถติดตั้งไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®โดยใช้Intel® Driver & Support Assistant (IDSA) ไม่สามารถเขียนเวอร์ชันที่มีอยู่ใหม่ได้

ความละเอียด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการกําหนดค่าต่อไปนี้ไว้ในชุด Intel® NUC:

ยืนยันว่าBIOSล่าสุดได้รับการติดตั้งสําหรับระบบ NUC ของคุณและโหลด BIOS เป็นค่าเริ่มต้น ที่นี่คุณสามารถเข้าถึงคําแนะนําการอัปเดต BIOS สําหรับ Intel® NUC
BIOS จะมีเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่จําเป็นสําหรับไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel® (ME) ล่าสุด

วิธีติดตั้งโปรแกรมการจัดการจาก Intel®เวอร์ชั่นล่าสุด:

  1. ไปที่แผงควบคุม
  2. คลิกที่โปรแกรม
  3. คลิกที่ถอนการติดตั้งโปรแกรม
  4. เลือก โปรแกรมการจัดการจาก Intel และ ถอนการติดตั้ง (ถอนการติดตั้งเวอร์ชันปัจจุบันทั้งหมดหากมีหลายเวอร์ชั่นอยู่ในรายการ)
  5. ดาวน์โหลด ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการของ Intel สําหรับระบบIntel® NUC ของคุณ
  6. ติดตั้ง เวอร์ชันใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • หากยังคงมีปัญหาในการติดตั้งไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®ที่อัปเดต ให้ไปที่ ตัวจัดการอุปกรณ์ และตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบ> อินเตอร์เฟซสำหรับโปรแกรมการจัดการจาก Intel®
  • หากมีสีเหลืองแสดงขึ้นและสถานะแสดงรหัส 10 (คลิกขวาและเลือก คุณสมบัติ) อาจมีปัญหากับระบบปฏิบัติการ หากคุณกําลังใช้ภาพหรือโคลนที่มีอยู่ก่อนแล้ว ขอแนะนําให้ทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ทั้งหมดจาก Microsoft
  • หากมีสีเหลืองและสถานะแสดงรหัส 43 (คลิกขวาและเลือก คุณสมบัติ) อาจมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 35 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้