ข้อมูลการรับประกันและกระบวนการ RMA สำหรับ Intel® Optane™หน่วยความจำถาวร

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000033031

02/12/2020

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ของคุณเพื่อขอรับการส่งคืนวัตถุดิบ (RMA)

ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเริ่มการรับประกันและกระบวนการ RMA

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ตรวจสอบว่าหน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ของคุณยังคงอยู่ภายใต้การรับประกันหรือไม่
 • ไปที่หน้าข้อมูลการรับประกัน
 • ในส่วนประเภทผลิตภัณฑ์ให้เลือกหน่วยความจำและที่จัดเก็บข้อมูล
 • ป้อนหมายเลขซีเรียลที่ไม่ซ้ำตามที่ระบุไว้บนป้ายชื่อ
 • คลิกตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 • หากผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการปกคลุมภายใต้การรับประกันให้คลิก การสนับสนุนคำขอ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือกเพื่อเริ่มกระบวนการ RMA
ให้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อขอการรับประกัน ดูฉลากและรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับหน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ของคุณ:
 • หมายเลขซีเรียล
 • ความจุโมดูล
 • หมายเลขใบสั่งงาน
 • ชื่อผลิตภัณฑ์
 • หมายเลขชิ้นส่วน
 • หมายเลข PBA
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์สำหรับคำขอการรับประกัน:
 • หลักฐานการสั่งซื้อ
 • คำอธิบายเกี่ยวกับอาการหรือปัญหา
 • ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่คุณถ่าย
หลังจากรวบรวมข้อมูลด้านบนแล้วให้ดำเนินการตามข้อมูลการรับประกันเพื่อดำเนินการตามคำขอ

Intel® Optane™ DC ป้ายชื่อหน่วยความจำถาวร

Intel® Optane™ DC persistent memory label

หลังจากส่งคำขอ RMA แล้ว เมื่อคุณส่งคำขอของคุณตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าจะตรวจสอบว่าหน่วยความจำแบบถาวร Intel® Optane™ของคุณมีสิทธิ์ได้รับการเปลี่ยนทดแทนวัสดุส่งคืน (RMA) หรือไม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์ตัวแทนจะสร้างคำขอ RMA สำหรับคุณและมีหมายเลข RMA อยู่ในข้อความอีเมลที่ระบบสร้างขึ้น อีเมลนี้ประกอบด้วยคำแนะนำในการจัดส่งสำหรับโมดูลที่ล้มเหลวกลับ

สำหรับคำขอ RMA โปรดอ่านคำแนะนำการจัดส่งของคุณอย่างถี่ถ้วนเพื่อจัดส่งหน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ของคุณ

 • ก่อนการจัดส่ง Intel® Optane™หน่วยความจำถาวร:

  โดยถือว่าเป็นขั้นตอนการทำงานปกติในการสำรองข้อมูลหน่วยความจำ Intel® Optane™ถาวร ทำงานในโหมดการตรวจสอบโดยตรงและโหมดผสมการสำรองและการลบก่อนที่จะจัดส่งโมดูล
  หมาย เหตุมีการนำไปใช้ในการลบเนื้อหาก่อนที่จะจัดส่ง โมดูลที่ส่งจะไม่ถูกส่งคืนให้กับลูกค้า
 • โมดูลการล้มเหลวในการส่งคืนที่มีป้ายแนบอยู่

 

หน่วยความจำถาวร Intel® Optane™มีการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาห้าปี

การรับประกันแบบจำกัดการ Intel® Optane™หน่วยความจำแบบถาวร5ปี (PDF)PDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๓๕ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*