วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เมื่อการดาวน์โหลดไม่มีตัวติดตั้ง .exe หรือ .msi

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000033005

30/08/2022

สิ่งที่คุณเห็นคืออะไร
แพคเกจไดรเวอร์ที่คุณดาวน์โหลดไม่รวมถึงตัวติดตั้ง .exe หรือ .msi

แพคเกจตัวอย่างอาจมีลักษณะดังนี้:

No setup application

  ในกรณีเหล่านี้ คุณสามารถใช้ไฟล์ Setup Information (. INF) เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ด้วยตนเอง

  วิธีการติดตั้งไดรเวอร์

  หมาย เหตุคุณอาจต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์
  1. คลิ กขวา.inf ไฟล์และเลือกติด ตั้ง

   Right-click the .inf file

  2. เลือก ใช่ ในคําเตือนการควบคุมบัญชีผู้ใช้

   Select yes

   จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาพร้อมข้อความว่า: การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์

  หมาย เหตุคุณสามารถเลือกไฟล์ INF หลายไฟล์พร้อมกัน แล้ว คลิกขวาที่ไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง แล้วเลือก ติดตั้ง เพื่อดําเนินการต่อ

   

  วิธีดูนามสกุลไฟล์

  หากคุณไม่เห็นนามสกุลไฟล์ (.inf):

  1. ใน File Explorer ให้เลือก มุมมอง บนแถบเมนู
  2. คลิ ก เพื่อเปิดใช้งาน ส่วนขยายชื่อไฟล์.

   File Name Extensions